Registratieplicht voor paarden vanaf 21 april 2021. Hoe werkt dat precies? Wat moet je doen?

 

Vanaf 21 april moeten alle paardachtigen zoals paarden, pony’s, ezels en zebra in Nederlands geregistreerd worden op de locatie waar ze gehouden wordt. De nieuwe registratieplicht die geldt vanaf 21 april 2021 staat sinds kort in de Europese Diergezondheidsverordening. Wist je dat dit al langere tijd verplicht is voor onder andere schapen, varkens en geiten? Paarden moeten geregistreerd worden op een UBN-nummer, hier vertel ik straks meer over!

 

De registratieplicht is in de wet opgenomen omdat het belangrijk is dat er snel gehandeld kan worden bij problemen voor de volksgezondheid of bij een dierenziektecrisis, bijvoorbeeld bij het west-nijl virus. Want we willen toch niet dat onze geliefde paarden erg ziek worden en dat besmettelijke paardenziektes snel verspreiden?

 

Wat is een UBN?

UBN is een afkorting voor Uniek Bedrijfs Nummer, het nummer is gekoppeld aan een locatie of perceel. Een UBN kan je aanvragen via de RVO, hierbij kun je inloggen met je DigiD. Sommige locaties hebben al een UBN omdat er al andere dieren bijvoorbeeld schapen, varkens of koeien aanwezig zijn. Dan kan je via de actieve UBN de diersoort paard actief maken via RVO.

 

Het is nog niet bekend hoeveel het gaat kosten om een UBN te registeren. Het actuele tarief voor een UBN voor schapen/geiten is €26, voor runderen €33,50, varkens, konijnen en bedrijfsmatig gehouden huisdieren €19. De RVO zegt dat er rekening moet worden gehouden met een paar tientjes.

 

De UBN kan nu al aangevraagd worden door de houder van de locatie!

 

Hierbij een link met een handleiding over hoe je een nieuwe UBN voor paarden registreert en hoe je de diersoort paard toevoegt aan een bestaand UBN.

https://mijn.rvo.nl/documents/20448/11395618/Handleiding+Dierlocatie+UBN+paardachtigen+registreren.pdf/c6fe1898-e29c-699d-7df5-5baf136fd42b?t=1614349755734

 

Wie moet paarden waar registeren?

Voor de I&R wordt er een onderscheid gemaakt tussen eigenaar van een paard (exploitant paard) en een houder van een locatie (exploitant locatie). Het is sowieso aan te raden dit soort dingen op papier te zetten bij ingewikkelde casussen, ga er met elkaar over in gesprek en raadpleeg eventueel RVO bij ingewikkelde situaties.

 

Exploitant paard

Onder de houder van een paard wordt verstaan de persoon die verantwoordelijk is voor het paard. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook, indien zo afgesproken, een huurder, ruiter of andere verantwoordelijke. Dit is niet de pensionstalhouder die dagelijks het paard voert en uitmest voor een pensionklant. Als de pensionstalhouder ook de eigenaar is van het paard dan is hij zowel exploitant van paard als locatie.

 

Er verandert niet veel voor een paardenhouder, een paardenhouder moet ervoor zorgen dat het paard een identificatiedocument (paspoort) en chip heeft. Voor pasgeboren veulens geldt dat er binnen 9 maanden na geboorte een paspoort en chip moeten zijn. Binnen zes maanden moet het paspoort en de chip aangevraagd zijn en de paspoort uitgevende instantie moet het binnen 3 maanden uitgeven. Normaal moest dit allemaal binnen 6 maanden na de geboorte, maar vanwege COVID is dit verlengd.

Een uitgevende instantie is bijvoorbeeld een stamboek, die zorgt dat alle gegevens (chipnummer) in de database PPI komt te staan. Dit zorgt ervoor dat de houder van locatie een paard makkelijk kan registeren. TIP: Check voor zekerheid dat je paard zijn chipnummer in de database staat!  Link: https://www.paardenarts.nl/chipnummer-zoeken-paard/

 

Een paard vanuit het buitenland moet binnen 30 dagen na import geregistreerd worden.  Soms is het nodig om een nieuw paspoort aan te vragen, omdat er nog geen chipnummer bij zit. Een nieuw paspoort kan bij een Nederlandse paspoort uitgevende instanties aangevraagd worden. Dit geldt ook voor paarden die nu een buitenlands paspoort hebben dat nog niet geregistreerd staat in Nederland.

 

Exploitant locatie

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registeren van de paarden op zijn/haar locatie in database, die beheerd wordt door de RVO. Een houder van de locatie is bijvoorbeeld de eigenaar of bedrijfsleider van de locatie maar kan ook een pachter of huurder zijn een locatie.  Deze persoon moet ervoor zorgen dat bij de RVO de locatie bekend is en een UBN aangevraagd is of dat het bestaande UBN-nummer uitgebreid is met paardachtigen. Dit geldt dus niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particuliere locaties en weilanden, ongeacht de eigendomsvorm.

 

De houder van de locatie moet ervoor zorgen dat de paarden op de locatie van de UBN-nummer wordt geregistreerd. De locatiehouder is verantwoordelijk voor de juiste registratie. Het is mogelijk om iemand te machtigen om bijvoorbeeld die persoon de administratie te laten doen.  De RVO heeft een handleiding gemaakt over hoe het machtigen precies werkt

https://mijn.rvo.nl/documents/20448/11395618/Handleiding+Machtigingen+registreren.pdf/a52365c2-0e0b-fa81-1d4d-3b59fb42a60e?t=1616585287990

 

Voor de registratie heeft de locatiehouder de unieke codes (chipnummers) van alle paarden nodig die langer dan 30 dagen op de locatie verblijven. Het identificatiedocument (paspoort) van paarden moet op de locatie aanwezig zijn, hierin staat het chipnummer vermeld.

 

Het is dus erg belangrijk dat de gegevens goed door worden gegeven aan de locatiehouder. De app Anymal kan erg handig zijn hiervoor. De paardeneigenaar kan gegeven invoeren en dit wordt via de app doorgegeven aan de locatiehouder. De locatiehouder krijgt via de app een melding, dit maakt het eenvoudiger en overzichtelijker voor de houder. De app kun je nu gratis downloaden via onderstaande link. Vanaf eind april is de functie om gegevens te delen beschikbaar. https://app.any-mal.com/paardendierenarts

 

Uitzonderingen die niet gemeld hoeven worden bij de RVO.

Bijvoorbeeld de uitzondering voor merries die naar dekstation gaan, die mogen daar tot 90 dagen staan zonder melding naar RVO.  Paarden die maximaal 90 dagen op een trainingsstal verblijven om te worden getraind hoeven niet via een registratie in de centrale database aan die die locatie te worden gekoppeld.

 

Als paarden tussen de 24 uur en 30 dagen van plek veranderen is een locatiehouder verplicht dit te registeren in zijn lokale administratie. Dit hoeft niet in de database van de RVO, maar wel in eigen administratie, bijvoorbeeld in een schrift of document. De administratie moet wel 3 jaar bewaard worden.  Een aanrader om alle registratie bij te houden is de app Anymal https://app.any-mal.com/paardendierenarts

 

In de eigen administratie moeten de volgende gegevens staan:

  • Het chipnummer van paarden die komen en gaan.
  • Locatie waarvan ze vanaf komen of naar toe gaan (UBN).
  • Datum van vertrek en/of aankomst.

 

Vanaf wanneer is het mogelijk om te registeren?

De UBN aanvragen is al nu mogelijk. De RVO verwacht vanaf 12 april dat het mogelijk is om paarden te registeren. De overheid geeft aan dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om alle paarden voor 21 april 2021 te registeren. Dus voorlopige zullen er alleen waarschuwingen uitgedeeld worden, wanneer bij een controle niet aan de juiste registratie voldaan wordt. Wel is er aangegeven dat er vanaf het najaar ook daadwerkelijk sancties kunnen komen voor een incomplete registratie!

 

 

Bronnen:

https://www.fnrs.nl/nieuws/710-i-r-vanaf-21-april-registratie-paarden-op-locatie-verplicht

https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen

https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vragen-LTO-IR-paard-per-categorie-met-antwoord.pdf