Privacyverklaring

 

Bedrijfsgegevens:

Horse Health Academy B.V. – Iris van Gulik Paardendierenarts
Eekwielensweg 7
7448 PT Haarle
0640313997

www.irisvangulik.nl

info@irisvangulik.nl

KvKnr: 92037259

 

Januari 2023

Horse Health Academy B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacy- & cookieverklaring (hierna: Verklaring). Horse Health Academy B.V. is gevestigd te Haarle (Eekwielensweg 7, 7448 PT), Nederland, KvK-nr. 92037259. 

Vragen
Als u vragen heeft over deze verklaring, kunt u contact opnemen via e-mail info@irisgulik.nl. Uw e-mail zal zo snel mogelijk beantwoord worden, maar in geen geval later dan 21 werkdagen. 

 

Deze verklaring
In deze verklaring wordt beschreven welke (persoons)gegevens van u worden verzameld op onder andere de website http://www.irisvangulik.nl/, voor welk doel uw (persoons)gegevens worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze (persoons)gegevens eventueel kunnen worden gedeeld met derden.

In deze verklaring wordt ook uitgelegd op welke wijze uw (persoons)gegevens worden opgeslagen, hoe uw (persoons)gegevens tegen misbruik worden beschermd, wat voor rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens en op welke wijze u zich bij een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt indienen.

 

Persoonlijke gegevens
Horse Health Academy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die verkregen en verzameld worden voor het gebruik van onze diensten. Horse Health Academy zal uw (persoons)gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stellen. En als dit het geval zou zijn, zal hier uw uitdrukkelijke toestemming voor gevraagd worden. 

U bent nooit verplicht om uw (persoons)gegevens aan Horse Health Academy te verstrekken. We zullen er alles aan doen om de verwerking van (persoons)gegevens zoveel mogelijk te beperken. Als dit echter (redelijkerwijs) niet van Horse Health Academy kan worden gevergd, kan uw weigering om (persoons)gegevens te verstrekken tot gevolg hebben dat onze rechtsverhouding niet kan worden voortgezet of tot stand kan komen.

Horse Health Academy verwerkt uw (persoons)gegevens alleen omdat u klant bent, gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze (persoons)gegevens aan Horse Health Academy hebt gegeven. Ik verwerk geen persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld geslacht, ras of religie. In onderstaand overzicht staan ​​de (persoons)gegevens die Horse Health Academy (in sommige gevallen) wel verwerkt:

 • Voor- en achternaam (d.w.z. op offerte of factuur of wanneer u een account aanmaakt op de website);
 • Adres details (d.w.z. ter uitvoering van onze overeenkomst, op factuur);
 • Telefoonnummer (u bent niet verplicht om deze te geven);
 • E-mail (d.w.z. om de nieuwsbrief te ontvangen, om een van de e-books of checklists te ontvangen, voor de uitvoering van onze overeenkomst);
 • Financiële data (voor administratie);
 • Website; 
 • Login data; 
 • Social media account naam;
 • Foto (d.w.z. om op onze sociale media-account te posten);
 • Informatie gegeven door u (d.w.z. door het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch).

 

De manier waarop Horse Health Academy (persoonlijke) gegevens verzamelt 
Horse Health Academy verzamelt uw (persoons)gegevens als deze door u worden verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, als u een van de diensten gebruikt of producten koopt, als u op een of andere manier klant bent, als u zich heeft aangemeld om lid te worden van de academie of als u op een andere manier contact met Horse Health Academy opneemt.

Horse Health Academy verwerkt uw (persoons)gegevens omdat u daar toestemming voor heeft gegeven. Als Horse Health Academy (persoons)gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken als u contact opneemt via e-mail.

Horse Health Academy verwerkt uw  (persoons)gegevens omdat dit nodig is of omdat u een overeenkomst met Horse Health Academy heeft gesloten of omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. In voorkomende gevallen kan het zijn dat Horse Health Academy op grond van de wet verplicht is uw gegevens te delen in verband met overheids-, fiscaal- of strafrechtelijk onderzoek. In dat geval is Horse Health Academy genoodzaakt uw (persoons)gegevens te delen. Houd er rekening mee dat Horse Health Academy hier binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt altijd tegen zal verzetten.

Niet persoonlijke gegevens
Sommige gegevens worden automatisch verzameld door de website (d.w.z. IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) en worden alleen verwerkt om de dienstverlening verder te verbeteren. Dergelijke gegevens zijn meestal geen persoonsgegevens, hoewel ze soms wel als zodanig kunnen worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat gegevens van uw paard geen persoonsgegevens zijn, hoewel Horse Health Academy ze wel als zodanig zal behandelen.

Horse Health Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor (een van) de volgende doelen:

 • Om uw betaling te kunnen afhandelen;
 • Om u de nieuwsbrief of een van de e-book of checklists te kunnen sturen;
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om de  dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een account voor u te maken;
 • Wanneer u reageert op een van de blogs;
 • Om u te informeren over wijzigingen in de diensten;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot uw account op de website en de daarbij behorende diensten;


Horse Health Academy verwerkt uw (persoons)gegevens wanneer u een reactie plaatst op een van de social media accounts of in Horse Health Academy’s community.

Horse Health Academy plaatst graag een leuke review op de website of op één van de social media accounts. Voordat dit geplaatst wordt, zal hiervoor altijd toestemming worden gevraagd. Hiervoor verwerkt Horse Health Academy uw naam en beoordeling. U kunt het ook zelf met uw Gmail-account in ons Google Business-account plaatsen. Deze review blijft voor onbepaalde tijd staan, totdat u aangeeft de review te willen verwijderen.

 

Direct marketing (nieuwsbrief, winactie of webinar)
Horse Health Academy stuurt u een nieuwsbrief en u komt op de mailinglijst als u zich heeft aangemeld om er bijvoorbeeld een te ontvangen (u heeft dus expliciet toestemming gegeven om de nieuwsbrief en/of e-book te ontvangen). Om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, zal Horse Health Academy uw naam en e-mailadres verwerken. Elke e-mail bevat een afmeldlink. De nieuwsbrief wordt verzonden via de campagne Mailblue/Active.

Of het gebeurt als u een webinar bijwoont of als u de winactie van de website downloadt. Hiervoor vraagt Horse Health Academy uw e-mailadres zodat de winnaar op de hoogte gesteld kan worden. Als u zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat, maar dan geeft u hiervoor expliciet toestemming via een aanvraagformulier.

Als u zich aanmeldt voor een webinar, heeft Horse Health Academy uw e-mailadres nodig om u de link van de webinar te sturen. Naar aanleiding van de gever of het webinar kan Horse Health Academy u e-mails sturen over de diensten. U kunt zich hier altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

 

Academie & Facebook Groep
Om u te laten deelnemen aan de academie heeft Horse Health Academy uw e-mailadres en naam nodig. Op deze manier kan er een account aangemaakt worden.  Daarnaast houd Horse Health Academy u via e-mails op de hoogte van de lessen die aangeboden worden. 

Voor de academie heeft u een account nodig. Hierin worden naam en e-mailadres opgeslagen. Er wordt automatisch een wachtwoord voor u gegenereerd zodat u veilig kunt inloggen. Dit wachtwoord kunt u wijzigen nadat u bent ingelogd. Bij uw account hoort ook een log in waarin Horse Health Academy kan zien hoe vaak u inlogt en vanaf welk IP-adres. Horse Health Academy doet niets met deze informatie totdat u contact opneemt om misbruik van uw account te melden.

 

Gegevens van uw paard
In het patiëntendossier worden naam, leeftijd, ras- en chipnummer, klachten en behandeling van uw dier verwerkt. De gegevens worden 7 jaar in de software bewaard, zodat bij eventuele vervolgconsulten inzage heb in de gezondheids- en behandelhistorie. Informatie wordt alleen gegeven in overleg met u en met uw toestemming. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u dit aangeven. De status van uw dier kan alleen door u ten allen tijde digitaal worden opgevraagd voor uw eigen administratie of om deze te verstrekken aan andere personen die bij uw dier betrokken zijn.

 

Hoe lang bewaart Horse Health Academy uw (persoonlijke) gegevens?
Uw (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals omschreven in deze verklaring. Zodra die (persoons)gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het bij wet verboden ze nog langer te bewaren. Horse Health Academy bewaart uw (persoons)gegevens dus niet langer dan strikt noodzakelijk, of na een eventuele verjaringstermijn als de wet dit voorschrijft.

Gegevens Termijn Reden 
Voor- en achternaam 7 jaar vanwege belastingwetgeving Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan  administratieve verplichtingen te voldoen, om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Adres 7 jaar vanwege belastingwetgeving Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan administratieve verplichtingen te voldoen, om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Telefoon nummer 12 maanden nadat u geen klant meer bent of zolang de overeenkomst loopt Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om contact met u op te nemen
Financiële data 7 jaar vanwege belastingwetgeving Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan administratieve verplichtingen te voldoen, om de dienstverlening uit te kunnen voeren
e-mailadres Zolang uw abonnement actief is, 12 maanden (op de mailserver) of maximaal 7 jaar i.v.m. belastingwetgeving Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan administratieve verplichtingen te voldoen, om de dienstverlening uit te kunnen voeren
e-mails Zolang uw abonnement actief is, 12 maanden (op de mailserver) of maximaal 7 jaar i.v.m. belastingwetgeving Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan administratieve verplichtingen te voldoen, om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Overige door u verstrekte gegevens 12 maanden nadat u geen klant meer bent of zolang de overeenkomst loopt Om uw gegevens terug te kunnen vinden
Social media accountnaam/ reactie op social media/ blog Onbepaalde tijd, tenzij u de gegevens zelf verwijdert Als u reageert, blijft de reactie staan ​​zolang het bericht online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij u besluit dat uw opmerking moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Met de ontvangen reacties wordt niets gedaan. Reacties worden gezien als enthousiaste betrokkenheid

 

Het delen van uw (persoons)gegevens met derden
Horse Health Academy verkoopt uw gegevens niet aan derden. Horse Health Academy zal uw (persoons)gegevens alleen verstrekken als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de Belastingdienst).

Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van Horse Health Academy verwerken, sluit Horse Health Academy een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens. Horse Health Academy blijft echter altijd verantwoordelijk voor de door hen uitgevoerde verwerkingen.

Horse Health Academy geeft uw gegevens niet door aan landen buiten de EU. Als dit noodzakelijk is, wordt dit alleen doorgegeven aan landen die een passend beschermingsniveau garanderen (EU-US Privacy Shield).

 

Betaling provider
Betalingen lopen via betalingsprovider Mollie. De diensten van Mollie worden gehost op Nederlandse servers. Zij verzamelen naam, mailadres en bank- en rekeningnummer.

 

Veterinair system
Voor het verwerken van uw gegevens maakt Horse Health Academy gebruik van een softwareprogramma (Animana). Een digitaal programma waarin de patiëntendossiers worden aangemaakt en een administratie programma waarin de facturen en de boekhouding worden verwerkt. Het programma is versleuteld met wachtwoorden en gebruikersnamen. Deze worden regelmatig gewijzigd en de apparaten en systeembeveiliging worden up-to-date gehouden. De accountant heeft toegang tot het administratieprogramma voor de boekhouding. Met het accountantskantoor is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin het kantoor is verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

 

Social media
Op de website staat een social media button van Instagram, Facebook en LinkedIn en mogelijk andere links naar websites van derden. Het privacy beleid van het specifieke platform is van toepassing op die link en niet op deze verklaring. Horse Health Academy kan dus niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw gegevens omgaan. Lees gerust hoe de eerder genoemde accounts omgaan met uw privacy: Instagram, Facebook, LinkedIn.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres gedeeld met Mailblue/active Campaign. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens van ActiveCampaign/Mailblue vindt u in hun privacybeleid.

(Persoons)gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
Met betrekking tot uw (persoons)gegevens heeft u altijd het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw (persoons)gegevens door Horse Health Academy intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door Horse Health Academy. 

Ook heeft u recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u via de mail een verzoek bij Horse Health Academy kunt indienen om uw (persoons)gegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Horse Health Academy zal zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 21 werkdagen op uw verzoek reageren.

 

Hoe Horse Health Academy uw (persoons)gegevens veilig stelt
Horse Health Academy heeft passende maatregelen genomen om te voorkomen dat uw (persoons)gegevens worden misbruikt, verloren gaan, toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegden, openbaar worden gemaakt zonder toestemming en natuurlijk om te voorkomen dat ongeautoriseerde wijzigingen aan uw (persoons)gegevens worden aangebracht.

Als u het idee heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn door Horse Health Academy of als u aanwijzingen ziet van misbruik van uw (persoons)gegevens, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Horse Health Academy onderzoekt uw bericht en reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 werkdagen.

 

Heeft u een klacht?
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen door het formulier op hun website in te vullen.

 

Cookies

Ook vind Horse Health Academy het belangrijk dat u weet dat wij cookies gebruiken op de website en dat u weet voor welke doeleinden die cookies worden gebruikt.

 

Wat is een cookie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw (d.w.z.) telefoon, computer, laptop, tablet of elk ander apparaat waarmee u tijdens uw bezoek de website bekijkt, worden geplaatst.

 

Het plaatsen van een cookie is veilig

Het plaatsen en gebruiken van cookies is veilig. Er zijn geen persoonsgegevens te herleiden. Houd er rekening mee dat uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres altijd onbekend blijft. Uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze website worden door ons bewaakt. Horse Health Academy zorgt ervoor dat dit gegarandeerd is.

Cookies bevatten geen virussen en kunnen het apparaat waarmee u onze website bezoekt niet beschadigen. Wanneer u op een later moment terugkomt op de website, wordt uw informatie (opgeslagen in de cookies) herkend: cookies registreren alleen dat u de website opnieuw bezoekt. Er worden dus cookies geplaatst om uw gebruiksgemak van de website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kan Horse Health Academy de structuur, navigatie op de website en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Horse Health Academy gebruikt functionele, analytische & social media gerelateerde cookies.

 

 • Functionele cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. De cookies worden gebruikt om instellingen voor een optimale weergave op te slaan, uw browserinstellingen uit te lezen om de website optimaal op uw scherm weer te geven, de website gelijkmatig te laden, zodat de site goed bereikbaar blijft.
 • Analytische cookies worden gebruikt om ‘uw gedrag’ op deze website in kaart te brengen. Om te achterhalen welke pagina’s op de website worden bekeken, maakt Horse Health Academy gebruik van Google Analytics. Google plaatst cookies op uw apparaat. Hierdoor wordt uw surfgedrag op de site inzichtelijk. De informatie die Google van de cookie ontvangt, wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van Horse Health Academy geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Let op: Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de informatie op die het op Amerikaanse servers heeft verkregen. Zie voor meer informatie over het Google Analytics-beleid de eerder genoemde Google-website.
 • Javascript zorgt ervoor dat pageviews geteld kunnen worden. Van de op de website verzamelde informatie worden statistieken gemaakt. Deze statistieken worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het beoordelen welke pagina’s van deze website eventueel aangepast moeten worden, het optimaliseren van deze website en mijn dienstverlening.
 • Social media gerelateerde cookies zoals die van Instagram, Facebook en LinkedIn. Via deze buttons plaatsen zij ook cookies op uw apparaat.

 

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief willen we u er graag op wijzen dat hiervoor ook cookies worden gebruikt. Meer informatie over cookies van ActiveCampaign/Mailblue vindt u in hun privacy beleid.

 

Webshop
Omdat cookies fungeren als een label waarmee uw computer kan worden geïdentificeerd, gebruikt de webshop cookies om producten aan uw winkelwagen toe te voegen, een profiel aan te maken, in- en uit te loggen en een bestelling te verwerken.

 

Academie
Omdat cookies fungeren als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden, gebruikt de academie van Horse Health Academy ook cookies om een ​​profiel aan te maken, om in en uit te loggen en om uw voortgang op te slaan.

 

Onnodige cookies
Cookies die niet noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven door in de cookiebalk op ‘akkoord’ te klikken. Als u niet wilt dat de website cookies op uw apparaat plaatst, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. In dat geval krijg u een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst en kunt u cookies, indien mogelijk, altijd automatisch weigeren.

 

Onvoorziene cookies
Het kan zijn dat via de websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan Horse Health Academy zelf niet altijd op de hoogte is. Komt u cookies tegen die u niet in ons overzicht kunt vinden? Laat het ons weten via e-mail of neem rechtstreeks contact op met de derde partij. Vraag dan welke cookies zij hebben geplaatst, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke wijze zij uw privacy hebben gewaarborgd.

 

Cookies weigeren
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, niet gegarandeerd kan worden dat de website naar behoren werkt. Het kan zijn dat functies op de website niet goed werken of u ziet fouten op de website. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen, verschilt per browser. Kijk gerust hoe dit werkt in uw browser:

 

Afmelden
Op de website wordt (waar nodig) toestemming gevraagd voor het gebruik van bovenstaande cookies. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gevolgd, raad Horse Health Academy u aan geen toestemming te geven (afmelden) of privacy bevorderende browser plug-ins te installeren.

 

Geldigheid van deze Verklaring
Deze verklaring is van toepassing op mijn website en de daaraan gekoppelde diensten. Houd er rekening mee dat Horse Health Academy altijd het recht heeft om deze verklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is in januari 2023 opgesteld.. Ik informeer u per e-mail als een nieuwe verklaring gevolgen heeft voor de verwerking van de reeds verzamelde (persoons)gegevens die op u betrekking hebben.