Privacyverklaring

 

Bedrijfsgegevens:

Iris van Gulik Paardendierenarts
Eekwielensweg 7
7448 PT Haarle
0640313997

www.irisvangulik.nl

irisvangulik@gmail.com

KvKnr: 80162037

 

December 2020

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.irisvangulik.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plugins.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.irisvangulik.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Iris van Gulik Paardendierenarts gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Iris van Gulik Paardendierenarts (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van ActiveCampaign/Mailblue kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

 

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IPadres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Social Media Kanalen

  Iris van Gulik Paardendierenarts maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: LinkedIn, Facebook, TikTok en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Iris van Gulik Paardendierenarts gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 2. Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten WensWebdesign.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 

 1. Privacy algemeen

  Iris van Gulik Paardendierenarts verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 

 1. Verzamelde informatie

  We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. Met deze gegevens kunnen we jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres.

Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Iris van Gulik Paardendierenarts alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt ActiveCampaign/Mailblue gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever of webinar

Op onze website kun je een weggever downloaden.

Daarvoor vragen we jouw emailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via een aanvraagformulier. Wanneer jij je inschrijft voor een webinar hebben wij jouw e-mailadres nodig om jou de link van de webinar te sturen. Naar aanleiding van de weggever of de webinar kunnen wij jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

Patiëntgegevens

Iris van Gulik Paardendierenarts verwerkt in de patiëntenadministratie en in de patiëntendossiers, persoonlijke gegevens van u en uw dier. Daarom graag aandacht voor het volgende:

 1. Wij maken gebruik van 2 softwareprogramma’s voor het verwerken van uw gegevens. Een digitaal programma waarin de patiëntendossiers worden gemaakt en een administratieprogramma waarin de facturen en boekhouding worden verwerkt. Beide programma’s zijn versleuteld middels wachtwoorden en gebruikersnamen. Deze worden regelmatig gewijzigd en de apparaten en systeembeveiliging worden up to date gehouden. De accountant heeft toegang tot het administratieprogramma voor de boekhouding. Met het accountantskantoor is een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor het kantoor verplicht is tot geheimhouding van uw gegevens.
 2. Van u worden uw naam, adres en telefoonnummer in de administratie opgenomen. Van uw dier wordt de naam, leeftijd, ras en chipnummer, klachten en behandeling verwerkt in het patiëntendossier. De gegevens van u en uw dier worden gedurende 10 jaar in de software bewaard, zodat wij bij eventuele vervolgconsulten inzage hebben in de gezondheid en het behandelverleden.
 3. Wanneer u deze gegevens eerder verwijderd wilt hebben, kunt u dit aangeven. Financiële gegevens hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 4. Tijdens een behandeltraject wordt er verslag gedaan naar een eventueel verwijzend dierenarts. Een verslag wordt per e-mail in PDF verzonden naar de dierenarts. Wij zullen alleen in overleg met u en met uw toestemming informatie verstrekken. Gaat u hiermee niet akkoord, geef dit aan.
 5. De status van uw dier kan te alle tijde digitaal alleen door u worden opgevraagd voor eigen administratie of om te verstrekken aan andere personen die te maken hebben met uw dier. 6. Indien er bij openstaande nota’s een incassobureau moet worden ingeschakeld, worden uw persoonsgegevens gedeeld met het incassobureau.

Academie/Besloten Facebookgroep

Contactgegevens

Om jou deel te kunnen laten nemen aan de academie hebben wij jouw emailadres en naam nodig. Op deze manier kunnen we jou voorzien van een account. Daarnaast houden we je op de hoogte van de lessen die we aanbieden via e-mails.

Je account

Voor de academie heb je een account nodig. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: naam en e-mailadres. Er wordt automatisch een wachtwoord voor jou gegenereerd zodat jij veilig kunt inloggen. Dit wachtwoord kun je veranderen wanneer je eenmaal bent ingelogd. Bij je account hoort ook een logboek waarin wij kunnen inzien hoe vaak je inlogt en vanaf welk IP-adres. Wij doen niks met deze gegevens, totdat jij contact opneemt om misbruik van jouw account te melden.

 

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Iris van Gulik Paardendierenarts een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn: – De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, account voor de academie en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan. – De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. – Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Daarnaast vragen wij voor het verwerken van gezondheidgegevens toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij toestemming vragen. – Voor het toesturen van directmarketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan Iris van Gulik Paardendierenarts haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Iris van Gulik Paardendierenarts geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 

 1. Delen met anderen

  Iris van Gulik Paardendierenarts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Iris van Gulik Paardendierenarts een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Iris van Gulik Paardendierenarts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Iris van Gulik Paardendierenarts bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

– De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

– Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons.

– De gegevens van de aangemaakte gebruiker voor onderhoud en aanpassingen aan de website worden na beëindigen van de overeenkomst een jaar bewaart voor eventuele komende aanpassingen.

– Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

 

 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Iris van Gulik Paardendierenarts heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruik wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via irisvangulik@gmail.com.

 

 1. Beveiliging van gegevens

  Iris van Gulik Paardendierenarts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via irisvangulik@gmail.com.

 

 1. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip