Privacyverklaring

 

Bedrijfsgegevens:

Iris van Gulik Paardendierenarts
Eekwielensweg 7
7448 PT Haarle
0640313997

www.irisvangulik.nl

irisvangulik@gmail.com

KvKnr: 80162037

 

Januari 2023

Hallo, ik ben Iris van Gulik van “Iris van Gulik”, en ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacy- & cookieverklaring (hierna: Verklaring). Iris van Gulik is gevestigd te Haarle (Eekwielensweg 7, 7448 PT), Nederland, KvK-nr. 80162037.

Vragen
Als u vragen heeft over deze verklaring, kunt u contact opnemen via e-mail info@irisgulik.nl. Ik beantwoord uw e-mail zo snel mogelijk, maar in geen geval later dan 21 werkdagen.

 

Deze verklaring
In deze verklaring wordt beschreven welke (persoons)gegevens van u worden verzameld op onder andere de website http://www.irisvangulik.nl/, voor welk doel uw (persoons)gegevens worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze (persoons)gegevens eventueel kunnen worden gedeeld met derden.

In deze verklaring wordt ook uitgelegd op welke wijze uw (persoons)gegevens worden opgeslagen, hoe uw (persoons)gegevens tegen misbruik worden beschermd, wat voor rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens en op welke wijze u zich bij een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt indienen.

 

Persoonlijke gegevens
Ik ga zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die ik van u krijg en met wat ik verzamel of heb verzameld voor het gebruik van mijn diensten. Ik zal uw (persoons)gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stellen. En als dit het geval zou zijn, zal ik altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

U bent nooit verplicht om uw (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er alles aan doen om de verwerking van (persoons)gegevens zoveel mogelijk te beperken. Als dit echter (redelijkerwijs) niet van mij kan worden gevergd, kan uw weigering om (persoons)gegevens te verstrekken tot gevolg hebben dat onze rechtsverhouding niet kan worden voortgezet of tot stand kan komen.

Ik verwerk uw (persoons)gegevens alleen omdat u klant bij mij bent, gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze (persoons)gegevens aan mij hebt (gegeven). Ik verwerk geen persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld geslacht, ras of religie. In onderstaand overzicht staan ​​de (persoons)gegevens die ik (in sommige gevallen) wel verwerk:

 • Voor- en achternaam (d.w.z. op offerte of factuur of wanneer u een account aanmaakt op de website);
 • Adres details (d.w.z. ter uitvoering van onze overeenkomst, op factuur);
 • Telefoonnummer (u bent niet verplicht om deze te geven);
 • E-mail (d.w.z. om mijn nieuwsbrief te ontvangen, om mijn e-book te ontvangen, voor de uitvoering van onze overeenkomst);
 • Financiële data (voor administratie);
 • Website; 
 • Login data; 
 • Social media account naam;
 • Foto (d.w.z. om op mijn sociale media-account te posten);
 • Informatie gegeven door u (d.w.z. door het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch).

 

De manier waarop ik (persoonlijke) gegevens verzamel
Ik verzamel uw (persoons)gegevens als deze door u worden verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, als u een van mijn diensten gebruikt of producten koopt, als u op een of andere manier klant van mij bent, als u zich heeft aangemeld om lid te worden van mijn academie of als u op een andere manier contact met mij opneemt.

Ik verwerk uw (persoons)gegevens omdat u daar toestemming voor heeft gegeven. Als ik (persoons)gegevens verwerk op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken als u contact opneemt via e-mail.

Ik verwerk (persoons)gegevens omdat dit nodig is of omdat u een overeenkomst met mij heeft gesloten of omdat ik hier wettelijk toe verplicht ben. In voorkomende gevallen kan het zijn dat ik op grond van de wet verplicht ben uw gegevens te delen in verband met overheids-, fiscaal- of strafrechtelijk onderzoek. In dat geval ben ik genoodzaakt uw (persoons)gegevens te delen. Houd er rekening mee dat ik mij hier binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt altijd tegen zal verzetten.

Niet persoonlijke gegevens
Sommige gegevens worden automatisch verzameld door de website (d.w.z. IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) en worden alleen verwerkt om mijn dienstverlening verder te verbeteren. Dergelijke gegevens zijn meestal geen persoonsgegevens, hoewel ze soms wel als zodanig kunnen worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat gegevens van uw paard geen persoonsgegevens zijn, hoewel ik ze wel als zodanig zal behandelen.

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor (een van) de volgende doelen:

 • Om uw betaling te kunnen afhandelen;
 • Om u mijn nieuwsbrief of e-book te kunnen sturen;
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een account voor u te maken;
 • Wanneer u reageert op een van mijn blogs;
 • Om u te informeren over wijzigingen in mijn diensten;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot uw account op de website en de daarbij behorende diensten;


Ik verwerk uw (persoons)gegevens wanneer u een reactie plaatst op een van mijn social media accounts of in mijn community.

Ik plaats graag een leuke review op mijn website of social media account. Voordat ik dat doe, zal ik altijd eerst uw toestemming vragen. Hiervoor verwerk ik uw naam en beoordeling. U kunt het ook zelf met uw Gmail-account in mijn Google Business-account plaatsen. Deze review blijft voor onbepaalde tijd staan, totdat u aangeeft de review te willen verwijderen.

 

Direct marketing (nieuwsbrief, winactie of webinar)
Ik stuur u een nieuwsbrief en u komt op mijn mailinglijst als u zich heeft aangemeld om er bijvoorbeeld een te ontvangen (u heeft dus expliciet toestemming gegeven om mijn nieuwsbrief en/of e-book te ontvangen). Om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, zal ik uw naam en e-mailadres verwerken. Elke e-mail bevat een afmeldlink. De nieuwsbrief wordt verzonden via de campagne Mailblue/Active.

Of het gebeurt als u mijn webinar bijwoont of als u de winactie van mijn website downloadt. Hiervoor vraag ik uw e-mailadres zodat ik de winactie kan versturen. Als u zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat, maar dan geeft u mij hiervoor expliciet toestemming via een aanvraagformulier.

Als u zich aanmeldt voor een webinar, heb ik uw e-mailadres nodig om u de link van de webinar te sturen. Naar aanleiding van de gever of het webinar kan ik u e-mails sturen over mijn diensten. U kunt zich hier altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

 

Academie & Facebook Groep
Om u te laten deelnemen aan de academie heb ik uw e-mailadres en naam nodig. Op deze manier kan ik u voorzien van een account. Daarnaast houd ik u via e-mails op de hoogte van de lessen die ik aanbied.

Voor de academie heeft u een account nodig. Hierin worden naam en e-mailadres opgeslagen. Er wordt automatisch een wachtwoord voor u gegenereerd zodat u veilig kunt inloggen. Dit wachtwoord kunt u wijzigen nadat u bent ingelogd. Bij uw account hoort ook een log in waarin ik kan zien hoe vaak u inlogt en vanaf welk IP-adres. Ik doe niets met deze informatie totdat u contact met mij opneemt om misbruik van uw account te melden.

 

Gegevens van uw paard
In het patiëntendossier worden naam, leeftijd, ras- en chipnummer, klachten en behandeling van uw dier verwerkt. De gegevens worden 7 jaar in de software bewaard, zodat ik bij eventuele vervolgconsulten inzage heb in de gezondheids- en behandelhistorie. Informatie geef ik alleen in overleg met u en met uw toestemming. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u dit aangeven. De status van uw dier kan alleen door u te allen tijde digitaal worden opgevraagd voor uw eigen administratie of om deze te verstrekken aan andere personen die bij uw dier betrokken zijn.

 

Hoe lang bewaar ik uw (persoonlijke) gegevens?
Uw (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals omschreven in deze verklaring. Zodra die (persoons)gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het bij wet verboden ze nog langer te bewaren. Ik bewaar uw (persoons)gegevens dus niet langer dan strikt noodzakelijk, of na een eventuele verjaringstermijn als de wet dit voorschrijft.

Gegevens

Termijn

Reden 

Voor- en achternaam

7 jaar vanwege belastingwetgeving

Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan mijn administratieve verplichtingen te voldoen, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Adres

7 jaar vanwege belastingwetgeving

Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan mijn administratieve verplichtingen te voldoen, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Telefoon nummer

12 maanden nadat u geen klant meer bent of zolang de overeenkomst loopt

Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om contact met u op te nemen

Financiële data

7 jaar vanwege belastingwetgeving

Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan mijn administratieve verplichtingen te voldoen, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

e-mailadres

Zolang uw abonnement actief is, 12 maanden (op de mailserver) of maximaal 7 jaar i.v.m. belastingwetgeving

Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan mijn administratieve verplichtingen te voldoen, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

e-mails

Zolang uw abonnement actief is, 12 maanden (op de mailserver) of maximaal 7 jaar i.v.m. belastingwetgeving

Om uw gegevens te kunnen terugvinden of om aan mijn administratieve verplichtingen te voldoen, om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Overige door u verstrekte gegevens

12 maanden nadat u geen klant meer bent of zolang de overeenkomst loopt

Om uw gegevens terug te kunnen vinden

Social media accountnaam/ reactie op social media/ blog

Onbepaalde tijd, tenzij u de gegevens zelf verwijdert

Als u reageert, blijft de reactie staan ​​zolang het bericht online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij u besluit dat uw opmerking moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Met de ontvangen reacties wordt niets gedaan. Reacties zie ik als enthousiaste betrokkenheid

 

Het delen van uw (persoons)gegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden. Ik zal uw (persoons)gegevens alleen verstrekken als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de Belastingdienst).

Met bedrijven die uw gegevens in mijn opdracht verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens. Ik blijf echter altijd verantwoordelijk voor de door hen uitgevoerde verwerkingen.

Ik geef uw gegevens niet door aan landen buiten de EU. Als dit noodzakelijk is, geef ik echter alleen gegevens door aan landen die een passend beschermingsniveau garanderen (EU-US Privacy Shield).

 

Betaling provider
Betalingen lopen via betalingsprovider Mollie. De diensten van Mollie worden gehost op Nederlandse servers. Zij verzamelen naam, mailadres en bank- en rekeningnummer.

 

Veterinair system
Voor het verwerken van uw gegevens maak ik gebruik van een softwareprogramma (Animana). Een digitaal programma waarin de patiëntendossiers worden aangemaakt en een administratie programma waarin de facturen en de boekhouding worden verwerkt. Het programma is versleuteld met wachtwoorden en gebruikersnamen. Deze worden regelmatig gewijzigd en de apparaten en systeembeveiliging worden up-to-date gehouden. De accountant heeft toegang tot het administratieprogramma voor de boekhouding. Met het accountantskantoor is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin het kantoor is verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

 

Social media
Op mijn website staat een social media button van Instagram, Facebook en LinkedIn en mogelijk andere links naar websites van derden. Het privacy beleid van het specifieke platform is van toepassing op die link en niet op deze verklaring. Ik kan dus niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw gegevens omgaan. Lees gerust hoe de eerder genoemde accounts omgaan met uw privacy: Instagram, Facebook, LinkedIn.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres gedeeld met Mailblue/active Campaign. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens van ActiveCampaign/Mailblue vindt u in hun privacybeleid.

(Persoons)gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
Met betrekking tot uw (persoons)gegevens heeft u altijd het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw (persoons)gegevens door mij intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door mij.

Ook heeft u recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u via de mail een verzoek bij mij kunt indienen om uw (persoons)gegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ik zal zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 21 werkdagen op uw verzoek reageren.

 

Hoe ik uw (persoons)gegevens veilig stel
Ik heb passende maatregelen genomen om te voorkomen dat uw (persoons)gegevens worden misbruikt, verloren gaan, toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegden, openbaar worden gemaakt zonder toestemming en natuurlijk om te voorkomen dat ongeautoriseerde wijzigingen aan uw (persoons)gegevens worden aangebracht.

Als u het idee heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn door mij of als u aanwijzingen ziet van misbruik van uw (persoons)gegevens, laat het mij dan zo snel mogelijk weten. Ik onderzoek uw bericht en reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 werkdagen.

 

Heeft u een klacht?
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen door het formulier op hun website in te vullen.

 

Cookies

Ook vind ik het belangrijk dat u weet dat ik cookies gebruik op mijn website en dat u weet voor welke doeleinden die cookies worden gebruikt.

 

Wat is een cookie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw (d.w.z.) telefoon, computer, laptop, tablet of elk ander apparaat waarmee u tijdens uw bezoek de website bekijkt, worden geplaatst.

 

Het plaatsen van een cookie is veilig

Het plaatsen en gebruiken van cookies is veilig. Er zijn geen persoonsgegevens te herleiden. Houd er rekening mee dat uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres altijd onbekend voor mij blijft. Uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze website worden door mij bewaakt. Ik zorg ervoor dat dit gegarandeerd is.

Cookies bevatten geen virussen en kunnen het apparaat waarmee u onze website bezoekt niet beschadigen. Wanneer u op een later moment terugkomt op de website, wordt uw informatie (opgeslagen in de cookies) herkend: cookies registreren alleen dat u de website opnieuw bezoekt. Er worden dus cookies geplaatst om uw gebruiksgemak van de website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kan ik de structuur, navigatie op de website en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Ik gebruik functionele, analytische & social media gerelateerde cookies.

 

 • Functionele cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. De cookies worden gebruikt om instellingen voor een optimale weergave op te slaan, uw browserinstellingen uit te lezen om de website optimaal op uw scherm weer te geven, de website gelijkmatig te laden, zodat de site goed bereikbaar blijft.

 • Analytische cookies worden gebruikt om ‘uw gedrag’ op deze website in kaart te brengen. Om te achterhalen welke pagina’s op de website worden bekeken, maak ik gebruik van Google Analytics. Google plaatst cookies op uw apparaat. Hierdoor wordt uw surfgedrag op de site inzichtelijk. De informatie die Google van de cookie ontvangt, wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van mij geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

   

 • Let op: Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de informatie op die het op Amerikaanse servers heeft verkregen. Zie voor meer informatie over het Google Analytics-beleid de eerder genoemde Google-website.
 • Javascript zorgt ervoor dat pageviews geteld kunnen worden. Van de op de website verzamelde informatie worden statistieken gemaakt. Deze statistieken worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het beoordelen welke pagina’s van deze website eventueel aangepast moeten worden, het optimaliseren van deze website en mijn dienstverlening.
 • Social media gerelateerde cookies zoals die van Instagram, Facebook en LinkedIn. Via deze buttons plaatsen zij ook cookies op uw apparaat.

 

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief wil ik u er graag op wijzen dat hiervoor ook cookies worden gebruikt. Meer informatie over cookies van ActiveCampaign/Mailblue vindt u in hun privacy beleid.

 

Webshop
Omdat cookies fungeren als een label waarmee uw computer kan worden geïdentificeerd, gebruikt de webshop cookies om producten aan uw winkelwagen toe te voegen, een profiel aan te maken, in- en uit te loggen en een bestelling te verwerken.

 

Academie
Omdat cookies fungeren als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden, gebruikt mijn academie ook cookies om een ​​profiel aan te maken, om in en uit te loggen en om uw voortgang op te slaan.

 

Onnodige cookies
Cookies die niet noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven door in de cookiebalk op ‘akkoord’ te klikken. Als u niet wilt dat de website cookies op uw apparaat plaatst, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. In dat geval krijg u een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst en kunt u cookies, indien mogelijk, altijd automatisch weigeren.

 

Onvoorziene cookies
Het kan zijn dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ik niet altijd op de hoogte ben. Komt u cookies tegen die u niet in mijn overzicht kunt vinden? Laat het me weten via e-mail of neem rechtstreeks contact op met de derde partij. Vraag dan welke cookies zij hebben geplaatst, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke wijze zij uw privacy hebben gewaarborgd.

 

Cookies weigeren
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, niet gegarandeerd kan worden dat de website naar behoren werkt. Het kan zijn dat functies op de website niet goed werken of u ziet fouten op de website. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen, verschilt per browser. Kijk gerust hoe dit werkt in uw browser:

 

Afmelden
Op de website wordt (waar nodig) toestemming gevraagd voor het gebruik van bovenstaande cookies. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gevolgd, raad ik u aan geen toestemming te geven (afmelden) of privacy bevorderende browser plug-ins te installeren.

 

Geldigheid van deze Verklaring
Deze verklaring is van toepassing op mijn website en de daaraan gekoppelde diensten. Houd er rekening mee dat ik altijd het recht heb om deze verklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is in januari 2023 opgesteld.. Ik informeer u per e-mail als een nieuwe verklaring gevolgen heeft voor de verwerking van de reeds verzamelde (persoons)gegevens die op u betrekking hebben.